กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4837 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   12 ธ.ค. 2561 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4836 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และ การให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ   12 ธ.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โกรกพระ   ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง ตามโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และสมาชิกชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 และศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ธ.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โกรกพระ   ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ เพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และสมาชิกชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ด้านการพัฒนาคุ   12 ธ.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โกรกพระ   ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ เพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และสมาชิกชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ด้านการพัฒนาคุณภา   12 ธ.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โกรกพระ   ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายผ้าใบไวนิลโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และสมาชิกชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ธ.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่เล่ย์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้านบุ้งผักหนาม   12 ธ.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดไทรย์   ประกาศเจตนารมณ์   12 ธ.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-57-0008 กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ธ.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เสาธง) สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ธ.ค. 2561 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3893