องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตางู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 


 
 
  เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
   
   
 
ตำบลหนองตางู ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบรรพตพิสัย เมื่อก่อนตำบลหนองตางูนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้ หนองน้ำ ลำคลอง เต็มไปด้วยสัตว์ป่า จนกระทั่งมีกลุ่มชาวบ้านอพยพเข้ามาหักล้าง ถางพง เพื่อทำไร่ทำนา เพราะเป็นพื้นที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ โดยในกลุ่มชาวบ้านนั้น มีผู้นำชาวบ้านเคารพนับถือของทุกคน
ชื่อ นายคง ซึ่งเป็นผู้นำชาวบ้านและปกครองชาวบ้าน
ด้วยความเป็นธรรม ไม่มีความลำเอียงเสมอมา ตราบจนนายคงเสียชีวิตลง ชาวบ้านที่มีความเคารพคุณธรรมของนายคง จึงพร้อมใจตั้งศาลเจ้าขึ้นมาให้ลูกหลานได้ระลึกถึงคุณงามความดี เรียกว่า ศาลปู่คง โดยสร้างบริเวณหนองน้ำใหญ่ใกล้หมู่บ้าน หลังจากนั้นได้ปรากฎเหตุการณ์ประหลาด คือ ชาวบ้านที่ไปหาปูปลาบริเวณนั้น โดยไม่ได้บอกปู่คงหรือลบหลู่ปู่คงจะพบงูจำนวนมากในหนองน้ำนั้นจนไม่กล้าหาปู ปลาแถวนั้น จะต้องบอกกล่าวหรือถวายเครื่องเซ่นปู่คงก่อน จะไม่มีฝูงงูมารบกวนและกลับหาปลาได้จำนวนมาก และได้กล่าวกันว่าในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับ วันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีพญางูขนาดใหญ่เท่า ต้นตาล ดวงตาสีเขียวมรกตทั้งคู่ ยาวประมาณ 5 วา กล่าวกันว่าเป็นปู่คงมาดูแลทุกข์สุขของลูกหลาน ในบางครั้งเวลาค่ำคืนชาวบ้านผ่านหนองน้ำที่ตั้งศาลปู่คง จะปรากฎเห็นแสงสีเขียวมรกตขนาดใหญ่สองดวง ซึ่งคาดว่าเป็นดวงตาของพญางู ต่อมาจึงได้เรียกกล่าวขานหนองน้ำแห่งนั้นว่าหนองตางูและปัจจุบัน คือ ตำบลหนองตางู
 
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู ตั้งอยู่เลขที่ 555 หมู่ที่ 5 บ้านเนินพิมพ์ผาสุข ตำบลหนองตางู อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบรรพตพิสัย ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 58 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 30,870 ไร่ หรือประมาณ 49.39 ตารางกิโลเมตร
 
 
   
   
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บึงปลาทู, ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โพธิ์ไทรงาม, ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ต.วังชะโอน, ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
 
 
 
 
   
   
 
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพพื้นที่ตำบลหนองตางู มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังในฤดูฝน เหมาะแก่การทำนา มีลักษณะราบเรียบ และลาดเอียงจากทางทิศเหนือมาทางทิศใต้เล็กน้อย เป็นที่ราบต่ำประมาณร้อยละ 88.51 เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงประมาณร้อยละ 6.99 และเป็นที่ดอนประมาณร้อยละ 4.5 พื้นที่ราบส่วนใหญ่ปลูกข้าวได้ตลอดปีทั้งฤดูนาปี และฤดูนาปรังพื้นที่ดอน ใช้ในการปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง และถั่วเหลืองบ้างเล็กน้อย
   
   
โดยทั่วไปตำบลหนองตางู เป็นอากาศร้อนชื้น และร้อนแห้งแล้งในฤดูแล้ง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 28-29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ตลอดทั้งปี 65 % อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง
เดือนเมษายนประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมประมาณ
20 องศาเซลเซียส ในฤดูฝนอากาศร้อนชื้น ในฤดูหนาวอากาศตอนกลางคืนจะหนาวเย็น เวลากลางวันอากาศจะร้อน
 
   
   
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลหนองตางูประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนี้

อาชีพทำนา คิดเป็น 84.54 % ของประชากร คิดเป็นพื้นที่ 38,835 ไร่

อาชีพทำสวน, ทำไร่ คิดเป็น 7.15 % ของประชากร คิดเป็นพื้นที่ 3,245 ไร่

อาชีพอื่น ๆ คิดเป็น 7.31 % ของประชากร คิดเป็นพื้นที่ - ไร่
 
 
   
   
  จำนวนประชากรทั้งหมด 6,485 คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน 3,198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.31
 
หญิง จำนวน 3,287 คน คิดเป็นร้อยละ 50.69
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,051 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 131.30 คน/ตารางกิโลเมตร
 
   
   
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองตางู 338 366 704 344  
2   บ้านจิกลาด 308 323 631 185
  3   บ้านวังวัด 227 273 500 124  
4   บ้านทุ่งหล่ม 392 374 766 217
  5   บ้านเนินพิมผาสุข 295 286 581 191  
6   บ้านโคกกว้าง 268 274 542 176
  7   บ้านหนองพิมพัฒนา 260 264 524 164  
8   บ้านคลองอ่างทอง 227 221 448 147
  9   บ้านวังตะโกก 155 147 302 92  
10   บ้านเนินสะเดา 269 282 551 168
  11   บ้านวังทอง 166 174 340 97  
12   บ้านวังปลากราย 99 100 199 60
  13   บ้านเนินมะม่วง 194 203 397 86  
    รวม 3,198 3,287 6,485 2,051
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10