หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิกลาด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันเปิดเรียน) จำนวน ๓๒๓ ชุด (จำนวน ๑๙ คนๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๗ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลวงปู่พิมพา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันเปิดเรียน) จำนวน ๔๐๘ ชุด (จำนวน ๒๔ คนๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๗ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน จำนวน ๗ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท.จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน จำนวน ๖ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม wonglebO;ภาคปฏิบัติwonglebC; จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ ๒๑๐๔ นครสวรรค์ wonglebO;ถึงรอบระยะเวลาต้องบำรุงรักษาwonglebC; โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน wonglebO;หมึกสีน้ำเงิน สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP C๒๐๐๔ จำนวน ๑ กล่องwonglebC; กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน wonglebO;หมึกสีดำ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP C๒๐๐๔ จำนวน ๑ กล่องwonglebC; กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดหารถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10