หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขนาด ๒.๔ x ๔.๘ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายไวนิลการรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด ๙.๐ x ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP LaserJet ๘๕ a (HP LaserJet P๑๑๐๒) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน ๒ วันๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท ดังนี้(วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้เข้าอบรม ๖๖ คน ผอ.กกต.ประจำ อบต.และผู้ช่วยเหลือปฎิบัติหน้าที่ฯ จำนวน ๒๑ คน,วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้เข้าอบรม ๗๗ คน ผอ.กกต.ประจำ อบต.และผู้ช่วยเหลือปฎิบัติหน้าที่ฯ จำนวน ๒๑ คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ วัน ๆ ละ จำนวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท(วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๖ คน,วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗๗ คน) ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๗ บ้านหนองพิมวัฒนา ถึง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกว้าง ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ [ 8 พ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองตางู - บ้านโป่งวัวแดง จากสามแยกหมู่ที่ ๑ บ้าน่หนองตางู ตำบลหนองตางู เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านโป่งวัวแดง ตำบลแหลมรัง [ 8 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาค่าแรงงานพร้อมอุปกรณ์ ซ่อมแซมถนนโดยใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปปะซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง หรือมีพื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Brother Hl-L2370DN) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการชุมชนสีเขียวตำบลหนองตางู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขนาด ๒.๔๐ X ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม โดยปรับพื้นที่ถนนบริเวณไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ถนนสายบ้านหนองตางู - บ้านโป่งวัวแดง เริ่มจากแยกทางเข้า ถึง บริเวณสะพานคลองผีหลอก ตำบลหนองตางู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10