หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
     

 
นว 0023.3/ว16046 การสำรวจข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 16036 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุกหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ 16034 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ 16020 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ 542 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว16017 1-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมษณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1489
     
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10