หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตางู
บุคลากร อบต.หนองตางู
ก้าวไกลด้วยภาคี มีความสุขอย่างยั่งยืน
รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
เน้นวิถีพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุข
1
2
3
 
 
 


     
 
 
 
ที่ นว 0023.5/737 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว10283 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/598 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว8376 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/402 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 1 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 1 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว2996 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/228 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/36 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
ที่ื นว 0023.6/ว11 ลดเวลาในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลประจำเดือน  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว9 การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว10 สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ไตรมาสที่ 4  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/ว8 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีผู้ดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุด ทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัสถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว1955 ขอให้จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.6/ว5 รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ [ แนบ1 ]  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.นครสวรรค์ออก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 6 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 131 
อบต.สร้อยละคร [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านยางโทน ส [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สายบ้านห้วยร่วมน้อย ถึง เข [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บางตาหงาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงขุดลอกคลองส่งน้ำ โดยขุดลอกวัชพืชบริเวณคลอง [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่สิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก หมู่ที่1 บ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประก [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สระทะเล กิจกรรม โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประก [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่เล่ย์ ประชาสัมพันธ์วิดีโอสร้างความรู้เกี่ยวกับกับการจัดการขยะ และระบบรวบรวมการเก็บขน อ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว สกู๊ปประชาสัมพันธ์ สุขภาวะแบบองค์รวมในองค์กรยุคใหม่ สร้างได้ ด้วย Happy Workplac [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.โกรกพระ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
   


จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลขุดลอกตะกอนดินอุดตันราง [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลขุดลอกตะกอนดินอุดตันราง [ 29 พ.ค. 2566 ]จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก พร้อม [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร RICO [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 2 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางท้อ [ 22 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการทัวร์โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื [ 21 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาค่าแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณภายในตำบลหนองตา [ 29 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ [ 28 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ [ 28 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยูเอชที ช่วงปิดภาคเรียนที [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บริเว [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บริเว [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ข [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ข [ 7 มี.ค. 2566 ]

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
การสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 66  ตอบ 1  
ขอถังขยะ (23 ก.พ. 2565)    อ่าน 306  ตอบ 2  
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 599  ตอบ 1  
 
 
 


ตะกร้า
วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร. 056-000-668
สายตรงนายก
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู