หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 


   
 
มาตรฐานบริหารงานบุคคล [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ) [ 11 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 11 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ [ 11 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
-แผนพัฒนาบุคลากร- [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)