หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 มกราคม 2562   14 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   13 มิ.ย. 2562 52
ประกาศสอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 มกราคม 2562   13 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต   12 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑   23 พ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในพื้นที่ ต.หนองตางู   23 พ.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   22 พ.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   16 พ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรฐานการปฏิบัติงาน   14 พ.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   13 พ.ค. 2562 21
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 7