หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   16 พ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรฐานการปฏิบัติงาน   14 พ.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   13 พ.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒   2 พ.ค. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562   2 พ.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและปรพฤติมิชอบ   1 พ.ค. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   1 พ.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.หนองจางู เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   1 พ.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   1 พ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   30 เม.ย. 2562 40
   1      2      3     (4)     5      6      7      8   
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10