หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 


   
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (ใบเสร็จรับเงิน) [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แบบใบลาป่วย คลอดบุตร ลากิจ [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แบบใบลาพักผ่อน [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM) อบต.หนองตางู [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
-การจัดการองค์ความรู้ KM- [ 17 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)