หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้สภาตำบลหรืออปท.ออก นสล. [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ 2543 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10