หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 20 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 109  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 91  
 
พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗ )พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
   1     (2)     3   
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10