หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
   
   
 
ตำบลหนองตางู ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่สร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตนเอง อยู่แบบกลุ่มเครือญาติอาชีพหลักๆ ทำเกษตรกรรม ปลูกข้าว ปลูกถั่ว วิถีดำรงชีวิตเรียบง่าย นับถือศาสนาพุทธ ในตำบลมีวัดที่เป็นศาสนสถานที่สำคัญอยู่ จำนวน 6 แห่งด้วยกัน ระบบสาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวกทั้งถนนในหมู่บ้านและ
ถนนสายหลัก
 
   
   
สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 6 แห่ง

วัดหนองตางู ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดจิกลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดคลองจินดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดโคกกว้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดหนองพลับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดเนินสะเดาหวาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
   
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองตางู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100
 
   
   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลวงปู่พิมพา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิกลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนวัดคลองจินดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนวัดหนองตางู ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนวัดจิกลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 แห่ง
   
   
 

ป้อมตำรวจ / ตู้ยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10