หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายชัชชีวิน สีสอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตางู
โทร : 06-5550-6352
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวกัญญาณัฐ บุญวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 08-2941-4498
นายทศพล มั่นเขตกรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 08-7208-2878
นายณรงค์ฤทธิ์ เรียบร้อย
ผุ้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 09-4935-1914