หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 


นางสาวกัญญาณัฐ บุญวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวประเจียด แป้นพงษ์
ครู คศ.1


นายสิทธิพงษ์ อภัยภักดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางเฉลิมรัตน์ คงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชยกร สังเงิน
พนักงานขับรถยนต์


นายพรภิรมย์ สิงห์โค
พนักงานขับรถยนต์


นายพันเลิศ ภูกันแก้ว
ภารโรง