หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 


นายณรงค์ฤทธิ์ เรียบร้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายสุพจน์ ชนะพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวจามรี ศิริทัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ