หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 

ขอทราบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคะ

เขียนโดย   คุณ คนไม่ครบส่วน

วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 09.35 น. [ IP : 101.109.226.76 ]  
 

คุณสมบัติของผู้้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
คนพิการซึ่งจะมีสิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
    ๑. มีสัญชาติไทย
    ๒. มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ
    ๓. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางูตามทะเบียนบ้าน
    ๔. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด

• หมายเหตุ :  กรณีได้รับเบี้ยความพิการอยูู่่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตำบลหนองตางู จะต้องมาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู  *** ภายในเดือนที่ย้ายมา *** เพื่อใช้สิทธิรับเงิน            เบี้ยความพิการ อย่างต่อเนื่อง......ค่ะ


เขียนโดย   คุณ สุนันทา

วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 09.36 น. [ IP : 101.109.226.76 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10